Doi Laboratory, Tokyo Uiversity of Technology

Publications

Google Scholar page of Koichiro Doi 

Original papers

2019

 • Hiroya Naruse, Hiroyuki Ishiura, Jun Mitsui, Yuji Takahashi, Takashi Matsukawa, Masaki Tanaka, Koichiro Doi, Jun Yoshimura, Shinichi Morishita, Jun Goto, Tatsushi Toda, Shoji Tsuji “Burden of rare variants in causative genes for amyotrophic lateral sclerosis (ALS) accelerates age at onset of ALS.” J Neurol Neurosurg Psychiatry 90.5 (2019): 537-542.

2018

 • Yujiro Higuchi, Ryuta Okunushi, Taichi Hara, Akihiro Hashiguchi, Junhui Yuan, Akiko Yoshimura, Kei Murayama, Akira Ohtake, Masahiro Ando, Yu Hiramatsu, Satoshi Ishihara, Hajime Tanabe, Yuji Okamoto, Eiji Matsuura, Takehiro Ueda, Tatsushi Toda, Sumimasa Yamashita, Kenichiro Yamada, Takashi Koide, Hiroaki Yaguchi, Jun Mitsui, Hiroyuki Ishiura, Jun Yoshimura, Koichiro Doi, Shinichi Morishita, Ken Sato, Masanori Nakagawa, Masamitsu Yamaguchi, Shoji Tsuji, Hiroshi Takashima, “Mutations in COA7 cause spinocerebellar ataxia with axonal neuropathy.” Brain 141.6 (2018): 1622-1636.
 • Hiroyuki Ishiura, Koichiro Doi, Jun Mitsui, Jun Yoshimura, Miho Kawabe Matsukawa, Asao Fujiyama, Yasuko Toyoshima, Akiyoshi Kakita, Hitoshi Takahashi, Yutaka Suzuki, Sumio Sugano, Wei Qu, Kazuki Ichikawa, Hideaki Yurino, Koichiro Higasa, Shota Shibata, Aki Mitsue, Masaki Tanaka, Yaeko Ichikawa, Yuji Takahashi, Hidetoshi Date, Takashi Matsukawa, Junko Kanda, Fumiko Kusunoki Nakamoto, Mana Higashihara, Koji Abe, Ryoko Koike, Mutsuo Sasagawa, Yasuko Kuroha, Naoya Hasegawa, Norio Kanesawa, Takayuki Kondo, Takefumi Hitomi, Masayoshi Tada, Hiroki Takano, Yutaka Saito, Kazuhiro Sanpei, Osamu Onodera, Masatoyo Nishizawa, Masayuki Nakamura, Takeshi Yasuda, Yoshio Sakiyama, Mieko Otsuka, Akira Ueki, Ken-ichi Kaida, Jun Shimizu, Ritsuko Hanajima, Toshihiro Hayashi, Yasuo Terao, Satomi Inomata-Terada, Masashi Hamada, Yuichiro Shirota, Akatsuki Kubota, Yoshikazu Ugawa, Kishin Koh, Yoshihisa Takiyama, Natsumi Ohsawa-Yoshida, Shoichi Ishiura, Ryo Yamasaki, Akira Tamaoka, Hiroshi Akiyama, Taisuke Otsuki, Akira Sano, Akio Ikeda, Jun Goto, Shinichi Morishita, Shoji Tsuji, “Expansions of intronic TTTCA and TTTTA repeats in benign adult familial myoclonic epilepsy.” Nature genetics 50.4 (2018): 581.
 • Genki Tohnai, Ryoichi Nakamura, Jun Sone, Masahiro Nakatochi, Daichi Yokoi, Masahisa Katsuno, Hazuki Watanabe, Hirohisa Watanabe, Mizuki Ito, Yuanzhe Li, Yuishin Izumi, Mitsuya Morita, Akira Taniguchi, Osamu Kano, Masaya Oda, Satoshi Kuwabara, Koji Abe, Ikuko Aiba, Koichi Okamoto, Kouichi Mizoguchi, Kazuko Hasegawa, Masashi Aoki, Nobutaka Hattori, Osamu Onodera, Hiroya Naruse, Jun Mitsui, Yuji Takahashi, Jun Goto, Hiroyuki Ishiura, Shinichi Morishita, Jun Yoshimura, Koichiro Doi, Shoji Tsuji, Kenji Nakashima, Ryuji Kaji, Naoki Atsuta, Gen Sobue, Japanese Consortium for Amyotrophic Lateral Sclerosis Research (JaCALS), “Frequency and characteristics of the TBK1 gene variants in Japanese patients with sporadic amyotrophic lateral sclerosis.” Neurobiology of aging 64 (2018): 158-e15.
 • Masanori Kurihara, Hiroyuki Ishiura, Takuya Sasaki, Juuri Otsuka, Toshihiro Hayashi, Yasuo Terao, Takashi Matsukawa, Jun Mitsui, Juntaro Kaneko, Kazutoshi Nishiyama, Koichiro Doi, Jun Yoshimura, Shinichi Morishita, Jun Shimizu, Shoji Tsuji, “Novel de novo KCND3 mutation in a Japanese patient with intellectual disability, cerebellar ataxia, myoclonus, and dystonia.” The Cerebellum 17.2 (2018): 237-242.
 • Hiroya Naruse, Hiroyuki Ishiura, Jun Mitsui, Hidetoshi Date, Yuji Takahashi, Takashi Matsukawa, Masaki Tanaka, Akiko Ishii, Akira Tamaoka, Keiichi Hokkoku, Masahiro Sonoo, Mari Segawa, Yoshikazu Ugawa, Koichiro Doi, Jun Yoshimura, Shinichi Morishita, Jun Goto, Shoji Tsuji, “Molecular epidemiological study of familial amyotrophic lateral sclerosis in Japanese population by whole-exome sequencing and identification of novel HNRNPA1 mutation.” Neurobiology of aging 61 (2018): 255-e9.

2017

 • Kazuki Ichikawa, Shingo Tomioka, Yuta Suzuki, Ryohei Nakamura, Koichiro Doi, Jun Yoshimura, Masahiko Kumagai, Yusuke Inoue, Yui Uchida, Naoki Irie, Hiroyuki Takeda, Shinich Morishita, “Centromere evolution and CpG methylation during vertebrate speciation.” Nature communications 8.1 (2017): 1833.
 • Yosuke Eriguchi, Hitoshi Kuwabara, Aya Inai, Yuki Kawakubo, Fumichika Nishimura, Chihiro Kakiuchi, Mamoru Tochigi, Jun Ohashi, Naoto Aoki, Kayoko Kato, Hiroyuki Ishiura, Jun Mitsui, Shoji Tsuji, Koichiro Doi, Jun Yoshimura, Shinichi Morishita, Takafumi Shimada, Masaomi Furukawa, Tadashi Umekage, Tsukasa Sasaki, Kiyoto Kasai, Yukiko Kano, “Identification of candidate genes involved in the etiology of sporadic Tourette syndrome by exome sequencing.” American Journal of Medical Genetics Part B: Neuropsychiatric Genetics 174.7 (2017): 712-723.
 • Hiroyuki Ishiura, Jun Mitsui, Jun Yoshimura, Koichiro Doi, Shinichi Morishita, Masashi Hamada, Jun Goto, Shoji Tsuji, “Novel mutation in the membrane metalloendopeptidase gene in a patient with the autosomal recessive form of Charcot–Marie–Tooth disease.” Neurology and Clinical Neuroscience 5.4 (2017): 124-126.
 • Toru Yamashita, Jun Mitsui, Nobuyuki Shimozawa, Shigeo Takashima, Hiroshi Umemura, Kota Sato, Mami Takemoto, Nozomi Hishikawa, Yasuyuki Ohta, Takashi Matsukawa, Hiroyuki Ishiura, Jun Yoshimura, Koichiro Doi, Shinichi Morishita, Shoji Tsuji, Koji Abe, “Ataxic form of autosomal recessive PEX10-related peroxisome biogenesis disorders with a novel compound heterozygous gene mutation and characteristic clinical phenotype.” Journal of the neurological sciences 375 (2017): 424-429.
 • Toshio Ikeda, Akihiko Nakahara, Rie Nagano, Maiko Utoyama, Megumi Obara, Hiroshi Moritake, Tamayo Uechi, Jun Mitsui, Hiroyuki Ishiura, Jun Yoshimura, Koichiro Doi, Naoya Kenmochi, Shinichi Morishita, Ichizo Nishino, Shoji Tsuji, Hiroyuki Nunoi, “TBCD may be a causal gene in progressive neurodegenerative encephalopathy with atypical infantile spinal muscular atrophy.” Journal of human genetics 62.4 (2017): 473.
 • Takashi Matsukawa, Kagari Mano Koshi, Jun Mitsui, Taro Bannai, Miho Kawabe, Hiroyuki Ishiura, Yasuo Terao, Jun Shimizu, Keiko Murayama, Jun Yoshimura, Koichiro Doi, Shinichi Morishita, Shoji Tsuji, Jun Goto, “Slowly progressive d-bifunctional protein deficiency with survival to adulthood diagnosed by whole-exome sequencing.” Journal of the neurological sciences 372 (2017): 6-10.

2016

 • Koki Fujimori, Toshiki Tezuka, Hiroyuki Ishiura, Jun Mitsui, Koichiro Doi, Jun Yoshimura, Hirobumi Tada, Takuya Matsumoto, Miho Isoda, Ryota Hashimoto, Nubutaka Hattori, Takuya Takahashi, Shinichi Morishita, Shoji Tsuji, Wado Akamatsu, Hideyuki Okano, “Modeling neurological diseases with induced pluripotent cells reprogrammed from immortalized lymphoblastoid cell lines.” Molecular brain 9.1 (2016): 88.
 • Jun Mitsui, Hiroyuki Ishiura, Jun Yoshimura, Koichiro Doi, Shinichi Morishita, Hiroshi Shoji, Yojiro Arimori, Takafumi Matsumoto, Jun Shimizu, Shoji Tsuji, “Novel COL6A2 mutation in a case of limb girdle muscular dystrophy phenotype with autosomal recessive inheritance.” Neurology and Clinical Neuroscience 4.5 (2016): 189-191.
 • Koichiro Higasa, Noriko Miyake, Jun Yoshimura, Kohji Okamura, Tetsuya Niihori, Hirotomo Saitsu, Koichiro Doi, Masakazu Shimizu, Kazuhiko Nakabayashi, Yoko Aoki, Yoshinori Tsurusaki, Shinichi Morishita, Takahisa Kawaguchi, Osuke Migita, Keiko Nakayama, Mitsuko Nakashima, Jun Mitsui, Maiko Narahara, Keiko Hayashi, Ryo Funayama, Daisuke Yamaguchi, Hiroyuki Ishiura, Wen-Ya Ko, Kenichiro Hata, Takeshi Nagashima, Ryo Yamada, Yoichi Matsubara, Akihiro Umezawa, Shoji Tsuji, Naomichi Matsumoto, Fumihiko Matsuda, “Human genetic variation database, a reference database of genetic variations in the Japanese population.” Journal of human genetics 61.6 (2016): 547.
 • Takahiko Yasuda, Shinobu Tsuzuki, Masahito Kawazu, Fumihiko Hayakawa, Shinya Kojima, Toshihide Ueno, Naoto Imoto, Shinji Kohsaka, Akiko Kunita, Koichiro Doi, Toru Sakura, Toshiaki Yujiri, Eisei Kondo, Katsumichi Fujimaki, Yasunori Ueda, Yasutaka Aoyama, Shigeki Ohtake, Junko Takita, Eirin Sai, Masafumi Taniwaki, Mineo Kurokawa, Shinichi Morishita, Masashi Fukayama, Hitoshi Kiyoi, Yasushi Miyazaki, Tomoki Naoe, Hiroyuki Mano, “Recurrent DUX4 fusions in B cell acute lymphoblastic leukemia of adolescents and young adults.” Nature genetics 48.5 (2016): 569.
 • Yujiro Higuchi, Akihiro Hashiguchi, Junhui Yuan, Akiko Yoshimura, Jun Mitsui, Hiroyuki Ishiura, Masaki Tanaka, Satoshi Ishihara, Hajime Tanabe, Satoshi Nozuma, Yuji Okamoto, Eiji Matsuura, Ryuichi Ohkubo, Saeko Inamizu, Wataru Shiraishi, Ryo Yamasaki, Yasumasa Ohyagi, Jun‐ichi Kira, Yasushi Oya, Hayato Yabe, Noriko Nishikawa, Shinsuke Tobisawa, Nozomu Matsuda, Masayuki Masuda, Chiharu Kugimoto, Kazuhiro Fukushima, Satoshi Yano, Jun Yoshimura, Koichiro Doi, Masanori Nakagawa, Shinichi Morishita, Shoji Tsuji, Hiroshi Takashima, “Mutations in MME cause an autosomal‐recessive Charcot–Marie–Tooth disease type 2.” Annals of neurology 79.4 (2016): 659-672.
 • Kagari Koshi Mano, Takashi Matsukawa, Jun Mitsui, Hiroyuki Ishiura, Shin-ichi Tokushige, Yuji Takahashi, Naoko Saito Sato, Fumiko Kusunoki Nakamoto, Yaeko Ichikawa, Yu Nagashima, Yasuo Terao, Jun Shimizu, Masashi Hamada, Yoshikazu Uesaka, Genko Oyama, Go Ogawa, Jun Yoshimura, Koichiro Doi, Shinichi Morishita, Shoji Tsuji, Jun Goto, “Atypical parkinsonism caused by Pro105Leu mutation of prion protein: A broad clinical spectrum.” Neurology Genetics 2.1 (2016): e48.

2015

 • Kokoro Ozaki, Hiroshi Doi, Jun Mitsui, Nozomu Sato, Yoichiro Iikuni, Takamasa Majima, Kiyomi Yamane, Takashi Irioka, Hiroyuki Ishiura, Koichiro Doi, Shinichi Morishita, Miwa Higashi, Teruhiko Sekiguchi, Kazuo Koyama, Naohisa Ueda, Yoshiharu Miura, Satoko Miyatake, Naomichi Matsumoto, Takanori Yokota, Fumiaki Tanaka, Shoji Tsuji, Hidehiro Mizusawa, Kinya Ishikawa, “A novel mutation in ELOVL4 leading to spinocerebellar ataxia (SCA) with the hot cross bun sign but lacking erythrokeratodermia: a broadened spectrum of SCA34.” JAMA neurology 72.7 (2015): 797-805.

2014年

 • Tsuyoshi Isojima, Koichiro Doi, Jun Mitsui, Yoichiro Oda, Etsuro Tokuhiro, Akihiro Yasoda, Tohru Yorifuji, Reiko Horikawa, Jun Yoshimura, Hiroyuki Ishiura, Shinichi Morishita, Shoji Tsuji, Sachiko Kitanaka, “A recurrent de novo FAM111A mutation causes Kenny–Caffey syndrome type 2.” Journal of Bone and Mineral Research 29.4 (2014): 992-998.
 • Koichiro Doi, Taku Monjo, Pham H Hoang, Jun Yoshimura, Hideaki Yurino, Jun Mitsui, Hiroyuki Ishiura, Yuji Takahashi, Yaeko Ichikawa, Jun Goto, Shoji Tsuji, Shinichi Morishita, “Rapid detection of expanded short tandem repeats in personal genomics using hybrid sequencing.” Bioinformatics 30.6 (2014): 815-822.
 • Kishin Koh, Hiroyuki Ishiura, Michiaki Miwa, Koichiro Doi, Jun Yoshimura, Jun Mitsui, Jun Goto, Shinichi Morishita, Shoji Tsuji, Yoshihisa Takiyama, “Exome sequencing shows a novel de novo mutation in ATL 1.” Neurology and Clinical Neuroscience 2.1 (2014): 1-4.

2013

 • Yuji Takahashi, Yoko Fukuda, Jun Yoshimura, Atsushi Toyoda, Kari Kurppa, Hiroyoko Moritoyo, Veronique V Belzil, Patrick A Dion, Koichiro Higasa,Koichiro Doi, Hiroyuki Ishiura, Jun Mitsui, Hidetoshi Date, Budrul Ahsan, Takashi Matsukawa, Yaeko Ichikawa, Takashi Moritoyo, Mayumi Ikoma, Tsukasa Hashimoto, Fumiharu Kimura, Shigeo Murayama, Osamu Onodera, Masatoyo Nishizawa, Mari Yoshida, Naoki Atsuta, Gen Sobue, Jennifer A Fifita, Kelly L Williams, Ian P Blair, Garth A Nicholson, Paloma Gonzalez-Perez, Robert H Brown Jr, Masahiro Nomoto, Klaus Elenius, Guy A Rouleau, Asao Fujiyama, Shinichi Morishita, Jun Goto, Shoji Tsuji “ERBB4 mutations that disrupt the neuregulin-ErbB4 pathway cause amyotrophic lateral sclerosis type 19.” The American Journal of Human Genetics 93.5 (2013): 900-905.
 • Yaeko Ichikawa, Hiroyuki Ishiura, Jun Mitsui, Yuji Takahashi, Shunsuke Kobayashi, Hiroshi Takuma, Ichiro Kanazawa, Koichiro Doi, Jun Yoshimura, Shinichi Morishita, Jun Goto, Shoji Tsuji “Exome analysis reveals a Japanese family with spinocerebellar ataxia, autosomal recessive 1.” Journal of the neurological sciences 331.1-2 (2013): 158-160.

2012

 • Nguyen, Viet Anh, Koichiro Doi, and Akihiro Yamamoto “Efficient mining of closed tree patterns from large tree databases with subtree constraint.” International Journal on Artificial Intelligence Tools 21.06 (2012): 1250026.

2008

 • International Silkworm Genome Consortium. “The genome of a lepidopteran model insect, the silkworm Bombyx mori.” Insect biochemistry and molecular biology 38.12 (2008): 1036-1045.

2007

 • Budrul Ahsan, Daisuke Kobayashi, Tomoyuki Yamada, Masahiro Kasahara, Shin Sasaki, Taro L Saito, Yukinobu Nagayasu, Koichiro Doi, Yoichiro Nakatani, Wei Qu, Tomoko Jindo, Atsuko Shimada, Kiyoshi Naruse, Atsushi Toyoda, Yoko Kuroki, Asao Fujiyama, Takashi Sasaki, Atsushi Shimizu, Shuichi Asakawa, Nobuyoshi Shimizu, Shin-ichi Hashimoto, Jun Yang, Yongjun Lee, Kouji Matsushima, Sumio Sugano, Mitsuru Sakaizumi, Takanori Narita, Kazuko Ohishi, Shinobu Haga, Fumiko Ohta, Hisayo Nomoto, Keiko Nogata, Tomomi Morishita, Tomoko Endo, Tadasu Shin-i, Hiroyuki Takeda, Yuji Kohara, Shinichi Morishita “UTGB/medaka: genomic resource database for medaka biology.” Nucleic acids research36.suppl_1 (2007): D747-D752.
 • Masahiro Kasahara, Kiyoshi Naruse, Shin Sasaki, Yoichiro Nakatani, Wei Qu, Budrul Ahsan, Tomoyuki Yamada, Yukinobu Nagayasu, Koichiro Doi, Yasuhiro Kasai, Tomoko Jindo, Daisuke Kobayashi, Atsuko Shimada, Atsushi Toyoda, Yoko Kuroki, Asao Fujiyama, Takashi Sasaki, Atsushi Shimizu, Shuichi Asakawa, Nobuyoshi Shimizu, Shin-ichi Hashimoto, Jun Yang, Yongjun Lee, Kouji Matsushima, Sumio Sugano, Mitsuru Sakaizumi, Takanori Narita, Kazuko Ohishi, Shinobu Haga, Fumiko Ohta, Hisayo Nomoto, Keiko Nogata, Tomomi Morishita, Tomoko Endo, Tadasu Shin, Hiroyuki Takeda, Shinichi Morishita, Yuji Kohara “The medaka draft genome and insights into vertebrate genome evolution.” Nature 447.7145 (2007): 714.